Mikrotik CRS354-48P-4S + 2Q + RM

Mikrotik CRS354-48P-4S + 2Q + RM

CPU QCA9531

Số lượng lõi CPU 1

Tần số CPU 650 MHz

Kích thước 443 x 382 x 44 mm

Hệ điều hành RouterOS

Kích thước của RAM 64 MB

Kích thước lưu trữ 16 MB

Đã kiểm tra nhiệt độ môi trường -20 ° C đến 60 ° C

Cổng ra Ether1-Ether48

Tối đa trên mỗi đầu ra cổng (đầu vào <30 V) 1000 mA

Tối đa trên mỗi đầu ra cổng (đầu vào> 30 V) 570 mA

Tổng sản lượng hiện tại 27A ở 26V HOẶC 13.2A ở 53V

Tổng công suất đầu ra 700W

Cổng Ethernet 10/100 1

10/100/1000 cổng Ethernet 48