Controller Managed APs | DWL-8710AP/ESG

  • Tuân thủ IP67
  • Hiệu suất nhanh
  • Phát sóng đồng thời trên 32 SSID
  • Hỗ trợ Ethernet qua Ethernet (PoE)
  • Bảo mật đáng tin cậy với WPA / WPA2 Personal, WPA / WPA2 Enterprise
  • Lọc địa chỉ MAC,phát hiện Rogue AP