Software Managed APs | DAP-2680/USR

  • Dễ dàng quản lý với giải pháp quản lý dựa trên phần mềm miễn phí của D-Link, Nuclias Connect
  • Hỗ trợ cấp nguồn qua Ethernet (802.3at) để cài đặt đơn giản hơn với cổng Gigabit LAN
  • Hỗ trợ nhiều chế độ AP để đảm bảo tối ưu hóa dựa trên nhu cầu của mạng của bạn
  • Hỗ trợ nhiều Vlan để quản lý mạng nâng cao và tối đa 16 thiết lập SSID
  • Lọc địa chỉ MAC và phân vùng mạng WLAN đảm bảo kiểm soát quyền truy cập mạng của bạn
  • Captive Portal với xác thực tiêu chuẩn ngành để quản lý truy cập nâng cao
  • Hoạt động như một AP độc lập hoặc là một phần của việc triển khai đa thiết bị tập trung, có thể mở rộng