Switching accessories | DMC-700SC

  • D-link DMC-700SC
  • Hỗ trợ các tiêu chuẩn ngành:SNMP,HTTP.
  • Tự động MDI / MDIX
  • Bộ chuyển đổi phương tiện cáp quang 1000Base-TX (UTP) thành 1000Base-SX (SC) .Có thể được sử dụng trong khung gầm DMC-1000,hỗ trợ chiều dài cáp quang lên tới 550m.