Switching accessories | DMC-805G

  • D-link DMC-805G
  • Hỗ trợ các tiêu chuẩn ngành:SNMP,HTTP.
  • Tự động MDI / MDIX
  • Chuyển đổi phương tiện 1000Base-TX (UTP) sang GBIC.Loại sợi và khoảng cách tối đa phụ thuộc vào bộ thu phát SFP(Có thể được sử dụng trong Khung gầm DMC-1000).