Switching accessories | DMC-810SC

  • D-link DMC-810SC
  • Hỗ trợ các tiêu chuẩn ngành:SNMP,HTTP.
  • Tự động MDI / MDIX
  • 1000Base-TX (UTP) đến 1000Base-LX (SC) Bộ chuyển đổi sợi quang chế độ đơn 10km (Có thể được sử dụng trong khung DMC-1000).