RG-WALL 1600-M6600 firewall device

  • Mô tả sản phẩm:Tường lửa thế hệ tiếp theo RG-WALL 1600-M6600 (10 cổng GE,8 cổng SFP,1U)
  • Cổng điều khiển:10 cổng GE (RJ45) + 8 cổng SFP
  • Flash: 16GB, Bộ nhớ DDR3 8GB
  • Thông lượng tường lửa lên tới 16Gbps
  • IPsec VPN Thông lượng 14Gbps
  • Đường hầm IPsec 2000
  • Thông lượng IPS 2.8Gbps
  • Kích thước: 432 x 298 x 44 mm
  • Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C