RG-WALL 1600-S3200 firewall device

  • Mô tả sản phẩm:Tường lửa thế hệ tiếp theo RG-WALL 1600-S3200 (10 cổng GE, 1U)
  • Cổng điều khiển:10 cổng GE (RJ45)
  • Flash: 4GB, Bộ nhớ DDR3 2GB
  • Thông lượng tường lửa lên tới 3,5Gbps
  • IPsec VPN Thông lượng 2Gbps
  • Đường hầm IPsec 200
  • Thông lượng IPS 500Mbps
  • Kích thước: 432 x 252 x 44 mm
  • Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C