RG-WALL 1600-X9300 firewall device

  • Mô tả sản phẩm:Tường lửa thế hệ tiếp theo RG-WALL 1600-X9300 (18 cổng GE,8 cổng SFP+,16 cổng SFP)
  • Cổng điều khiển:18 cổng GE (RJ45) + 8 cổng SFP+ và 16 cổng SFP
  • Flash: 16GB & Stogate: 240GB,Bộ nhớ DDR3 16GB
  • Thông lượng tường lửa lên tới 80Gbps
  • IPsec VPN Thông lượng 50Gbps
  • Đường hầm IPsec 10.000
  • Thông lượng IPS 11Gbps
  • Kích thước: 438 x 554 x 89 mm
  • Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C
  • Cân nặng:14,7kg