Smart switch RG-IS2700-4GT4SFP-P

  • Lên đến 4 x IEEE 802.3 af / tại các cổng PoE Gigabit và ngân sách 120 watt
  • 4 ổ cắm SFP để mở rộng sợi dễ dàng và linh hoạt
  • Nema TS2 để kiểm soát giao thông
  • Xếp hạng bảo vệ IP40
  • EN50121-4 phê duyệt cho triển khai theo dõi đường sắt
  • Chống sét lightning6KV