Smart Switch RG-S5750-24GT/8SFP-E

RG-S5750-24GT/8SFP-E

Hỗ trợ ảo hóa mạng (VSU)

Lên đến 4 x 10GE Cổng

Lựa chọn linh hoạt các cổng đồng hoặc cáp quang

Hỗ trợ định tuyến lớp 3 nâng cao

Hỗ trợ năng lượng dự phòng