Smart Switch RG-S5750C-48GT4XS-H

RG-S5750C-48GT4XS-H

Vùng phủ mạng rộng lớn: địa chỉ MAC lên tới 64K

Hiệu suất vượt trội & khả năng mở rộng: khả năng chuyển đổi lên tới 598Gbps / 5.95Tbps

Hỗ trợ ảo hóa mạng (VSU): tối đa 9 thành viên ngăn xếp

Ngoài hộp với các tính năng định tuyến, MPLS và SDN lớp 3 nâng cao

Độ tin cậy cao: Các bản vá nóng, dự phòng mô đun nguồn 1+1, các thành phần có thể tráo đổi nóng