Switching accessories XG-SFP-AOC1M

  • Cáp xếp chồng quang 10 GBASE SFP + (bao gồm cả hai bộ thu phát bên) cho các công tắc S2910 và S5750-H, 1 mét.