Cambium PMP 450

Cambium PMP 450

Tăng khả năng tổng thể hệ thống đáng kể.

Không khắt khe khi sử dụng các loại SM cho hệ thống.

Cơ chế thích nghi thông minh điều chế OFDM để tối đã hiệu suất.

OFDM MIMO giúp truyền tải dữ liệu 90Mbps.

Bộ thu hỗ trợ MIMO làm tăng khả năng kết nối.

Sử dụng giao thức kết nối đồng thời FSK/OFDM, SM sử dụng chức thực MAC.

Mở rộng nhanh chong vùng phủ cho khách hàng và cung cấp dịch vụ bằng cách tiếp cận tổ chức kinh doanh và khu dân cư mà ở đó chưa có đường truyền kết nối.

Tăng lợi nhuận nhờ cung cấp đường truyền tốc độ cao, độ trễ thấp, hỗ trợ video và ứng dụng thoại..