Cambium PTP 800

Cambium PTP 800

Dải băng tần rộng từ 6 – 38 GHz

Bảo mật tối đa: FIPS-197 128/256-bit

Tốc độ truyền tải 368 Mbps (full duplex)