Cisco Aironet 2700

Điểm Truy cập Cisco Aironet 2700 Series
Cung cấp các tính năng tiên tiến cao bao gồm hỗ trợ tích hợp 802.11ac.
Trong số các lợi ích khác của nó:
Trải nghiệm Mật độ Cao (HDX)
Tích hợp radio 802.11ac hỗ trợ 3 × 4 MIMO với ba luồng không gian.
Ăng-ten tiếp nhận thứ tư cung cấp hiệu năng tốt hơn so với các giải pháp cạnh tranh 802.11ac.