Cisco-Linksys LAPAC1750PRO

Cisco-Linksys LAPAC1750PRO

IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
WMM – Ưu tiên Đa phương tiện Không dây
Cấp nguồn qua Ethernet Plus (PoE ) IEEE 802.3at
Dải tần số vô tuyến:2.4GHz và 5GHz (đồng thời)
MIMO:3×3
Loại Ăng ten:Ăng ten PCBA bên trong
Tăng Antenna:4.4 dBi @ 2.4GHz; 5.2. DBi @ 5GHz
Lắp đặt:Trần nhà Tường
Tốc độ Dual Band AC1750, Tốc độ 3X 11N
Điều khiển điểm đơn: Gắn nhóm **