Cisco Meraki MR42

Cisco Meraki MR42
Tốc độ khung hình kép tổng cộng 1,9 Gbps
WIPS / WIDS thời gian thực 24×7 và phân tích phổ thông qua
Tỷ lệ tổng hợp tối đa 1,9 Gbit / s
Hỗ trợ SU-MIMO và MU-MIMO
Nguồn qua Ethernet: 37 – 57 V (802.3at tương thích, với chức năng giới hạn 802.3af
Chế độ được hỗ trợ) 12 V DC
Điện năng tiêu thụ tối đa 20W (802.3at)
MR42-HW: Meraki MR34 Cloud Quản lý 802.11ac AP