Dray-Tek VigorAP 810

VigorAP 810
Tuân thủ IEEE802.11b / g / n
Chế độ AP
Điểm AP Point đến điểm
AP Bridge Point to Multipoint
AP Bridge WDS (Hệ thống phân phối không dây)
64/128-bit WEP / WPA / WPA2
WMM (Đa phương tiện Wi-Fi)
Kiểm soát địa chỉ MAC
Máy chủ RADIUS bên trong (Tối đa 96 tài khoản)
Xác thực 802.1x
Hỗ trợ RADIUS Server bên trong PEAP
RADIUS Proxy Hỗ trợ TLS & PEAP
DHCP Server & Khách hàng
Gắn nhóm VLAN và Lập bản đồ SSID cho LAN A & B
Quản lý VLAN cho LAN A & B
Chất lượng dịch vụ đa phương tiện Wi-Fi (WMM)
An ninh toàn diện và đáng tin cậy