Ruckus H320

Ruckus H320
Các tùy chọn xác thực mạnh mẽ bao gồm:
802.1x, dựa trên MAC, LDAP, RADIUS,
Active Directory và xác thực thông qua cơ sở dữ liệu người dùng nội bộ.
Tùy chọn Quản lý Nhiều
Quản lý H320 từ đám mây, hoặc với các thiết bị ảo / vật lý tại chỗ.
Nhận được thông lượng tối ưu
Công nghệ kênh kênh kênh ChannelFly sử dụng máy học để tự động tìm các kênh bị tắc nghẽn nhất.
Bạn luôn nhận được thông lượng cao nhất ban nhạc có thể hỗ trợ.