Ruckus H510

Ruckus H510

Điểm truy cập tường gắn kép 802.11ac Wave 2 với 5 cổng Gigabit Ethernet
PHY TỐI ĐA
867 Mbps (5GHz) 300 Mbps (2,4 GHz)
Công nghệ Wi-Fi
802.11ac (2.4 / 5GHz)
Người dùng đồng thời: 100
Radio Chains: Các luồng 2×2: 2
Tăng BeamFlex :2dB
Tối đa Giảm thiểu nhiễu:5dB