Ruckus R720

Ruckus R720
Điểm truy cập 802.11ac Wave 2 với tốc độ quay trở lại 2.5Gbps
PHY TỐI ĐA:1733 Mbps
Công nghệ Wi-Fi:
802.11ac Wave 2 (5GHz)
802.11n (2.4GHz)
Người dùng đồng thời
512
Radio Chains: Các luồng
4 × 4: 4
Tăng BeamFlex
6dB
Tối đa Giảm thiểu nhiễu
15dB