8,900,000.00 

Mô hình Cambium cnPilot E600

Băng tần hoạt động • 2.4GHz: 2400-2484 MHz• 5GHz: 5150-5850 MHz

Chuẩn phát sóng IEEE 802.11a, b, g, n, ac wave2.

Others 802.11 h, d, r, u, w

Băng thông 3.85Gbps SSID 16

Công suất phát 22dBm

Độ lợi anten 2.4 GHz: 4.55 dBi5Ghz : 4,25 dBi

Tầm phủ sóng 250m.

Số lượng người dùng đồng thời 512

Phạm vi phủ sóng thực tế sẽ khác nhau phụ thuộc vào điều kiện địa hình và môi trường thực tế triển khai.