5,350,000.00 

* Băng thông 1750Mbps (802.11 ac)
* Băng tần 2.4 Ghz và 5 Ghz
* Công suất phát mạnh
* Số lượng user đồng thời 150user.
* outdoor.
(Bao gồm PoE)