2,090,000.00 

* Băng thông 300Mbps (802.11 n)
* Băng tần 2.4 Ghz.
* Số lượng user đồng thời 30user.
* Indoor.
(Bao gồm PoE)