TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
Thiết kế RF tiên tiến
Tự động ưu tiên lưu lượng truy cập (tự động)
4 SSID trên mỗi radio
Giảm bớt băng thông
Quản lý đám mây
Captive Portal,802.1x
Hỗ trợ bộ lọc MAC
Hotspot với Tuỳ chọn Đăng nhập Xã hội **Đăng nhập Facebook*
Lưới đơn giản.Hỗ trợ ăng-ten bên ngoài cho radio 5GHz