Xclaim wireless Xi-3

  Điểm truy cập Xclaim Xi-3

  Thiết kế RF tiên tiến
  Tự động ưu tiên lưu lượng truy cập (tự động)
  Thời gian sử dụng công bằng (tự động)
  4 SSID trên mỗi radio
  Giảm bớt băng thông,quản lý đám mây
  Captive Portal 802.1x,Hỗ trợ bộ lọc MAC
  Hotspot với Tuỳ chọn Đăng nhập Xã hội **Đăng nhập Facebook*
  Lưới đơn giản,hỗ trợ ăng-ten bên ngoài cho radio 5GHz