Cisco Meraki MR30H

Cisco Meraki MR30H

2×2 MU-MIMO 802.11ac Wave 2

4 cổng ethernet switch

Tốc độ khung hình kép tổng cộng 1,3 Gbps

WIPS / WIDS thời gian thực 24×7, phân tích phổ tần và WiFi

Tích hợp đài phát thanh BLE Beacon và quét