Cisco-Linksys LAPAC1750

Cisco-Linksys LAPAC1750
Ưu tiên Đa phương tiện Không dây
Cấp nguồn qua Ethernet Plus (PoE ) IEEE 802.3at
MIMO:3×3.Loại Ăng ten:Ăng ten PCBA bên trong
Antenna Gain:1.7dBi @ 2.4G, 1.9dBi @ 5G
Hệ thống phân phối không dây (WDS) Tốc độ 3X 11N