Thông báo End of Sale các sản phẩm SG chuyển mã thành CBS110-xxxx

Thông báo kết thúc bán hàng cho các sản phẩm SG chuyển mã sang CBS110-xxxx

Thông báo kết thúc bán hàng cho các sản phẩm CBS110-xxxx chuyển mã SG95, SG110, SG112, SF95, SF112 được Cisco đưa ra vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 liên quan đến việc kết thúc và thay đổi các sản phẩm trên bằng mã CBS. Mới.

Sau khi có thông báo đổi mã sản phẩm SG95, SG110, SG112, SF95, SF112, bạn chỉ còn thời hạn đến ngày 30/10/2021 là ngừng bán các sản phẩm trên.

Ngày giao hàng cuối cùng (Theo đơn đặt hàng): 28 tháng 1 năm 2022

Ngày cuối cùng để nhận hỗ trợ qua điện thoại như một phần của bảo hành sản phẩm đối với các sản phẩm cisco SG95, SG110, SG112, SF95, SF112 sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 10 năm 2022. Sau ngày này, tất cả các dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại cho sản phẩm đều có sẵn với một khoản phí bổ sung hoặc hỗ trợ phí. Trong một số trường hợp, hỗ trợ có thể không khả dụng.

Ngày cuối cùng mà Cisco Engineering có thể phát hành bất kỳ bản phát hành hoặc bản sửa lỗi bảo trì phần mềm cuối cùng nào là ngày 30 tháng 10 năm 2022. Sau ngày này, Cisco Engineering sẽ không còn phát triển, sửa chữa, bảo trì hoặc kiểm tra phần mềm của sản phẩm.

Ngày cuối cùng để bảo dưỡng và hỗ trợ áp dụng cho các sản phẩm theo hợp đồng dịch vụ đang hoạt động hoặc theo các điều khoản và điều kiện bảo hành đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2026. Sau ngày này, tất cả các dịch vụ hỗ trợ dành cho sản phẩm sẽ không còn khả dụng và sản phẩm sẽ trở nên lỗi thời.

Các sản phẩm sau sẽ được thay thế sau Thông báo kết thúc bán hàng CBS110-xxxx:

 

 

Mã sản phẩm cũ

Mô tả Sản phẩm

Mã sản phẩm được thay thế

Mô tả sản phẩm mới được thay thế

SG110-16-AU

SG110-16 Bộ chuyển mạch Gigabit 16 cổng

CBS110-16T-AU

CBS110 GE 16 cổng Unmanaged

SG110-16-EU

SG110-16 Bộ chuyển mạch Gigabit 16 cổng

CBS110-16T-EU

CBS110 GE 16 cổng Unmanaged

SG110-16-JP

SG110-16 Bộ chuyển mạch Gigabit 16 cổng

CBS110-16T-JP

CBS110 GE 16 cổng Unmanaged

SG110-16-NA

SG110-16 Bộ chuyển mạch Gigabit 16 cổng

CBS110-16T-NA

CBS110 GE 16 cổng Unmanaged

SG110-16-Vương quốc Anh

SG110-16 Bộ chuyển mạch Gigabit 16 cổng

CBS110-16T-Vương quốc Anh

CBS110 GE 16 cổng Unmanaged

SG110-16HP-AU

SG110-16HP Bộ chuyển mạch Gigabit 16 cổng PoE

CBS110-16PP-AU

CBS110 GE 16 Unmanaged, Partial PoE

SG110-16HP-EU

SG110-16HP Bộ chuyển mạch Gigabit 16 cổng PoE

CBS110-16PP-EU

CBS110 GE 16 Unmanaged, Partial PoE

SG110-16HP-NA

SG110-16HP Bộ chuyển mạch Gigabit 16 cổng PoE

CBS110-16PP-NA

CBS110 GE 16 cổng Unmanaged, Partial PoE

SG110-16HP-Vương quốc Anh

SG110-16HP Bộ chuyển mạch Gigabit 16 cổng PoE

CBS110-16PP-Vương quốc Anh

CBS110 GE 16 Unmanaged, Partial PoE

SG110-24-AR

SG110-24 24-Port Gigabit Switch

CBS110-24T-AR

CBS110 Unmanaged 24-port GE, 2x1G SFP Shared

SG110-24-EU

SG110-24 24-Port Gigabit Switch

CBS110-24T-EU

CBS110 Unmanaged 24-port GE, 2x1G SFP Shared

SG110-24-NA

SG110-24 24-Port Gigabit Switch

CBS110-24T-NA

CBS110 Unmanaged 24-port GE, 2x1G SFP Shared

SG110-24-UK

SG110-24 24-Port Gigabit Switch

CBS110-24T-UK

CBS110 Unmanaged 24-port GE, 2x1G SFP Shared

SG110-24HP-AU

SG110-24HP 24-Port PoE Gigabit Switch

CBS110-24PP-AU

CBS110 Unmanaged 24-port GE, Partial PoE, 2x1G SFP Shared

SG110-24HP-EU

SG110-24HP 24-Port PoE Gigabit Switch

CBS110-24PP-EU

CBS110 Unmanaged 24-port GE, Partial PoE, 2x1G SFP Shared

SG110-24HP-NA

SG110-24HP 24-Port PoE Gigabit Switch

CBS110-24PP-NA

CBS110 Unmanaged 24-port GE, Partial PoE, 2x1G SFP Shared

SG110-24HP-UK

SG110-24HP 24-Port PoE Gigabit Switch

CBS110-24PP-UK

CBS110 Unmanaged 24-port GE, Partial PoE, 2x1G SFP Shared

SG110D-05-AU

SG110D-05 5-Port Gigabit Desktop Switch

CBS110-5T-D-AU

CBS110 Unmanaged 5-port GE, Desktop, Ext PS

SG110D-05-EU

SG110D-05 5-Port Gigabit Desktop Switch

CBS110-5T-D-EU

CBS110 Unmanaged 5-port GE, Desktop, Ext PS

SG110D-05-NA

SG110D-05 5-Port Gigabit Desktop Switch

CBS110-5T-D-NA

CBS110 Unmanaged 5-port GE, Desktop, Ext PS

SG110D-05-UK

SG110D-05 5-Port Gigabit Desktop Switch

CBS110-5T-D-UK

CBS110 Unmanaged 5-port GE, Desktop, Ext PS

SG110D-08-AR

SG110D-08 8-Port Gigabit Desktop Switch

CBS110-8T-D-AR

CBS110 Unmanaged 8-port GE, Desktop, Ext PS

SG110D-08-AU

SG110D-08 8-Port Gigabit Desktop Switch

CBS110-8T-D-AU

CBS110 Unmanaged 8-port GE, Desktop, Ext PS

SG110D-08-EU

SG110D-08 8-Port Gigabit Desktop Switch

CBS110-8T-D-EU

CBS110 Unmanaged 8-port GE, Desktop, Ext PS

SG110D-08-JP

SG110D-08 8-Port Gigabit Desktop Switch

CBS110-8T-D-JP

CBS110 Unmanaged 8-port GE, Desktop, Ext PS

SG110D-08-NA

SG110D-08 8-Port Gigabit Desktop Switch

CBS110-8T-D-NA

CBS110 Unmanaged 8-port GE, Desktop, Ext PS

SG110D-08-UK

SG110D-08 8-Port Gigabit Desktop Switch

CBS110-8T-D-UK

CBS110 Unmanaged 8-port GE, Desktop, Ext PS

SG110D-08HP-AU

SG110D-08HP 8-Port PoE Gigabit Desktop Switch

CBS110-8PP-D-AU

CBS110 Unmanaged 8-port GE, Partial PoE, Desktop, Ext PS

SG110D-08HP-EU

SG110D-08HP 8-Port PoE Gigabit Desktop Switch

CBS110-8PP-D-EU

CBS110 Unmanaged 8-port GE, Partial PoE, Desktop, Ext PS

SG110D-08HP-JP

SG110D-08HP 8-Port PoE Gigabit Desktop Switch

CBS110-8PP-D-JP

CBS110 Unmanaged 8-port GE, Partial PoE, Desktop, Ext PS

SG110D-08HP-NA

SG110D-08HP 8-Port PoE Gigabit Desktop Switch

CBS110-8PP-D-NA

CBS110 Unmanaged 8-port GE, Partial PoE, Desktop, Ext PS

SG110D-08HP-UK

SG110D-08HP 8-Port PoE Gigabit Desktop Switch

CBS110-8PP-D-UK

CBS110 Unmanaged 8-port GE, Partial PoE, Desktop, Ext PS

SG112-24-AU

SG112-24 Compact 24-Port Gigabit Switch

CBS110-24T-AU

CBS110 Unmanaged 24-port GE, 2x1G SFP Shared

SG112-24-EU

SG112-24 Compact 24-Port Gigabit Switch

CBS110-24T-EU

CBS110 Unmanaged 24-port GE, 2x1G SFP Shared

SG112-24-JP

SG112-24 Compact 24-Port Gigabit Switch

CBS110-24T-JP

CBS110 Unmanaged 24-port GE, 2x1G SFP Shared

SG112-24-NA

SG112-24 Compact 24-Port Gigabit Switch

CBS110-24T-NA

CBS110 Unmanaged 24-port GE, 2x1G SFP Shared

SG112-24-UK

SG112-24 Compact 24-Port Gigabit Switch

CBS110-24T-UK

CBS110 Unmanaged 24-port GE, 2x1G SFP Shared

SG95-16-AS

SG95-16 16-Port Gigabit Desktop Switch

CBS110-16T-EU

CBS110 Unmanaged 16-port GE

SG95-16-CN

SG95-16 16-Port Gigabit Desktop Switch

CBS110-16T-CN

CBS110 Unmanaged 16-port GE

SG95-16-KR

SG95-16 16-Port Gigabit Desktop Switch

CBS110-16T-EU

CBS110 Unmanaged 16-port GE

SG95-16-SG

SG95-16 16-Port Gigabit Desktop Switch

CBS110-16T-UK

CBS110 Unmanaged 16-port GE

SG95-24-AS

SG95-24 Compact 24-Port Gigabit Switch

CBS110-24T-EU

CBS110 Unmanaged 24-port GE, 2x1G SFP Shared

SG95-24-CN

SG95-24 Compact 24-Port Gigabit Switch

CBS110-24T-CN

CBS110 Unmanaged 24-port GE, 2x1G SFP Shared

SG95-24-IN

SG95-24 Compact 24-Port Gigabit Switch

CBS110-24T-IN

CBS110 Unmanaged 24-port GE, 2x1G SFP Shared

SG95-24-KR

SG95-24 Compact 24-Port Gigabit Switch

CBS110-24T-EU

CBS110 Unmanaged 24-port GE, 2x1G SFP Shared

SG95-24-SG

SG95-24 Compact 24-Port Gigabit Switch

CBS110-24T-UK

CBS110 Unmanaged 24-port GE, 2x1G SFP Shared

SG95D-05-AS

SG95D-05 5-Port Gigabit Desktop Switch

CBS110-5T-D-EU

CBS110 Unmanaged 5-port GE, Desktop, Ext PS

SG95D-05-KR

SG95D-05 5-Port Gigabit Desktop Switch

CBS110-5T-D-KR

CBS110 Unmanaged 5-port GE, Desktop, Ext PS

SG95D-05-SG

SG95D-05 5-Port Gigabit Desktop Switch

CBS110-5T-D-UK

CBS110 Unmanaged 5-port GE, Desktop, Ext PS

SG95D-08-AS

SG95D-08 8-Port Gigabit Desktop Switch

CBS110-8T-D-EU

CBS110 Unmanaged 8-port GE, Desktop, Ext PS

SG95D-08-CN

SG95D-08 8-Port Gigabit Desktop Switch

CBS110-8T-D-CN

CBS110 Unmanaged 8-port GE, Desktop, Ext PS

SG95D-08-KR

SG95D-08 8-Port Gigabit Desktop Switch

CBS110-8T-D-KR

CBS110 Unmanaged 8-port GE, Desktop, Ext PS

SG95D-08-SG

SG95D-08 8-Port Gigabit Desktop Switch

CBS110-8T-D-UK

CBS110 Unmanaged 8-port GE, Desktop, Ext PS

SG95D-08-M12-CN

SG95D-08 8-Port Gigabit Desktop Switch Multipack (12)

CBS110-8T-D-CN

CBS110 Unmanaged 8-port GE, Desktop, Ext PS

SG95D-08-CN-1

8-Port Gigabit Desktop Switch

CBS110-8T-D-CN

CBS110 Unmanaged 8-port GE, Desktop, Ext PS

SF95-24-IN

SF95-24 24-Port 10/100 Switch

CBS110-24T-IN

CBS110 Unmanaged 24-port GE, 2x1G SFP Shared

SF95-24-SG

SF95-24 24-Port 10/100 Switch

CBS110-24T-UK

CBS110 Unmanaged 24-port GE, 2x1G SFP Shared

SF95D-05-IN

SF95D-05 5-Port 10/100 Desktop Switch

CBS110-8T-D-IN

CBS110 Unmanaged 8-port GE, Desktop, Ext PS

SF95D-08-CN-1

8-Port 10/100 Desktop Switch

CBS110-8T-D-CN

CBS110 Unmanaged 8-port GE, Desktop, Ext PS

SF95D-08-IN

SF95D-08 8-Port 10/100 Desktop Switch

CBS110-8T-D-IN

CBS110 Unmanaged 8-port GE, Desktop, Ext PS

SF95D-08-M30-CN

SF95D-08 8-Port 10/100 Desktop Switch Multipack (30)

CBS110-8T-D-CN

CBS110 Unmanaged 8-port GE, Desktop, Ext PS

SF95D-08-SG

SF95D-08 8-Port 10/100 Desktop Switch

CBS110-8T-D-UK

CBS110 Unmanaged 8-port GE, Desktop, Ext PS

SF95D-16-SG

SF95D-16 16-Port 10/100 Desktop Switch

CBS110-16T-UK

CBS110 Unmanaged 16-port GE

SF110D-08-AR

SF110D-08 8-Port 10/100 Desktop Switch

CBS110-8T-D-AR

CBS110 Unmanaged 8-port GE, Desktop, Ext PS

SF112-24-AU

SF112-24 24-Port 10/100 Switch with Gigabit Uplinks

CBS110-24T-AU

CBS110 Unmanaged 24-port GE, 2x1G SFP Shared

SF112-24-EU

SF112-24 24-Port 10/100 Switch with Gigabit Uplinks

CBS110-24T-EU

CBS110 Unmanaged 24-port GE, 2x1G SFP Shared

SF112-24-NA

SF112-24 24-Port 10/100 Switch with Gigabit Uplinks

CBS110-24T-NA

CBS110 Unmanaged 24-port GE, 2x1G SFP Shared

 

Công ty GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM luôn tự hào là nhà phân phối các thiết bị chính hãng của Cisco trong nhiều năm liền chúng tôi luôn cố gắng để đem đến các sản phẩm tối ưu cũng như giá cả hợp lý của các sản phẩm thiết bị mạng Cisco. Bên cạnh đó chúng tôi còn có những bài viết về các thông tin hữu ích nhằm phục vụ nhu cầu nắm bắt thông tin đối với người dùng cũng như cập nhật kịp thời các thiết bị hay công nghệ mới của các dòng sản phẩm mà chúng tôi cung cấp.

Công ty GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM chuyên cung cấp các sản phẩm thiết bị mạng không chỉ riêngsản phẩm của  Cisco mà còn nhiều sản phẩm khác như  Router, Switch, Firewall, Server  và các thiết bị khác. liên quan đến phần cứng của nhiều hãng nổi tiếng trên thế giới cũng như trong nước.